bow shape bow shape

AVG & VERWERKERSOVEREENKOMST

Uw website AVG-Compliant maken

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij een model Verwerkersovereenkomst samengesteld die op uw IQ cms website van toepassing is, én bieden wij een model Privacystatement aan voor gebruik op uw website.

Wat is de AVG?

Versterking van privacy rechten 

De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) is een wet die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is, dient ter versterking van de privacyrechten van uw klanten en websitegebruikers (en ook van u als onze klant) en heeft impact op uw website. Bijvoorbeeld op hoe wij met uw gegevens omgaan, maar ook hoe u met de gegevens van uw bezoekers omgaat.

Verwerkersovereenkomst

Een Verwerkersovereenkomst is een document waarin afspraken worden vastgelegd m.b.t. het verwerken van gegevens tussen klant en leverancier. In het geval van uw website maken wij als webbouwer (Verwerker) in een Verwerkersovereenkomst met uw organistatie (Verwerkingsverantwoordelijke) afspraken over de Persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij beveiliging hiervan waarborgen en welke maatregelen moeten worden genomen wanneer er onverhoopt een deel van deze gegevens bij onbevoegden terecht zou komen.

U kunt hieronder onze Verwerkersovereenkomst downloaden die van toepassing is als u een IQ cms website bij ons afneemt.

Voorbeeldtekst Privacystatement

Disclaimer AWESUM: Dit document dient slechts ter voorbeeld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle zaken tussen blokhaken "[ ]" dient u zelf te controleren en te kijken of deze van toepassing zijn. Wij adviseren u uw Privacystatement aan uw eigen situatie aan te passen en deze juridisch te laten toetsen. U kunt ook zelf eenvoudig een Privacystatement genereren op: https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/start/

--- begin voorbeeldtekst Privacystatement ---

[BEDRIJFSNAAM] verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG).

Wij plaatsen de volgende Cookies

 • cookies voor extra functionaliteit - deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen, zoals Google Maps (+ Streetview), YouTube, ShareThis (delen van pagina's via Social Media) en Twitter-feeds.
 • cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring - met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn kunnen verbeteren.
 • cookies voor kernfuncties - hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens

 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina's die u bekijkt (geanonimiseerd)
 • [OPTIONEEL] basisinformatie zoals naam, geslacht, functie en de organisatie waar u werkt [/OPTIONEEL]
 • [OPTIONEEL] contactgegevens zoals adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers [/OPTIONEEL]
 • [OPTIONEEL] persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u bij ons solliciteert [/OPTIONEEL]
 • [OPTIONEEL] aanvullende gegevens, zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit, huwelijkse staat [/OPTIONEEL]
 • [OPTIONEEL] financiële gegevens, zoals uw IBAN-nummer [/OPTIONEEL]

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken

 • om u van dienst te kunnen zijn bij het indienen van een contactaanvraag, offerteaanvraag, een aanmelding/inschrijving of een andere aanvraag/actie
 • voor analyse en verbetering van onze website
 • [OPTIONEEL] om uw sollicitatie te kunnen beoordelen en op te kunnen volgen [/OPTIONEEL]
 • [OPTIONEEL] om u op verzoek te kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrief [/OPTIONEEL]
 • [OPTIONEEL] voor identificatie en verificatie bij het inloggen op beveiligde onderdelen van onze website [/OPTIONEEL]

Gegevensverwerking en deling

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van commerciële doeleinden binnen de eigen organisatie, een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

Een deel van deze gegevens delen wij met de volgende derde partijen:

 • Google - volledig geanonimiseerde gegevens voor meten bezoekgedrag en websitestatistieken

Bewaartermijn

Uw gegevens worden - wanneer deze niet meer worden gebruikt en er geen belang meer bestaat in het bewaren van deze gegevens - in de website voor max. 24 maanden opgeslagen

[OPTIONEEL - eigen bewaartermijn gegevens]

Beveiliging

Alle persoonsgegevens die door deze website worden verwerkt en opgeslagen zijn zorgvuldig beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Voor (geanonimiseerde) gegevens die door Google Analytics verwerkt worden hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten en deze worden exclusief via een versleutelde verbinding (SSL) met Google gedeeld.

U kunt bij vragen hierover contact opnemen met ons.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

--- einde voorbeeldtekst Privacystatement ---